Pravila privatnosti

Pravila privatnosti su u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka opisuju na koji način tvrtka LA FAMIGLIA, obrt za ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: LA FAMIGLIA) postupa s osobnim podacima koje ste nam ustupili tijekom korištenja web stranice www.franica.hr, ali i u nekim drugim slučajevima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti.

Korisnici su suglasni s činjenicom da LA FAMIGLIA može povremeno prema vlastitom nahođenju, bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Na web stranici Tvrtke uvijek se nalazi posljednja verzija Pravila privatnosti.

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na web stranici www.franica.hr.

Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili web stranici www.franica.hr.

1. Obrada osobnih podataka

Ovim se Uvjetima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika web stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Naše je Uvjete zaštite osobnih podataka jednostavno pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a povezani su sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju osobni podaci korisnika. Ovim Uvjetima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

Korisnik potvrđuje da su svi komentari, ocjenjivanje i poruke na stranicama društvenih mreža javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Tvrtke mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

2. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za potrebe ovih Uvjeta pod pojmom “osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, datum rođenja, e-adresa, poštanska adresa, adresa za dostavu proizvoda, telefonski broj, IP adresa i sl. – na temelju koje se korisnik može identificirati. LA FAMIGLIA u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, LA FAMIGLIA pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

3. Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Za pristup našim uslugama nije potrebna nikakva prijava/registracija, pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Kontaktiranjem putem kontakt-obrazaca ili elektroničkom poštom ispunjavate svoje podatke (kontakt, ime i prezime, a tekst poruke može sadržavati neke druge osobne podatke). Ti su podaci dostupni isključivo djelatnicima tvrtke LA FAMIGLIA kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

4. Tajnost osobnih podataka

Izričito izjavljujemo da LA FAMIGLIA neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim Uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za LA FAMIGLIA ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima skupine LA FAMIGLIA, na daljnju obradu čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, LA FAMIGLIA poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljeni.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja:

  • ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodjeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni slijednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim Uvjetima;
  • zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili kaznene istrage.
5. Pravo pristupa

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. U nekim državama korisnici imaju zakonsko pravo zahtijevati da se njegovi osobni podaci isprave ili izbrišu iz baza podataka. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresu franica@ri.t-com.hr. U poruci navedite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. Imate pravo na prigovor o obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju LA FAMIGLIA smatra legitimnom.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6. Sigurnost i povjerljivost

LA FAMIGLIA koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove Stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima stranice www.franica.hr koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall, sigurnosni certifikati i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Korisnik web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora, itd.) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

7. Anonimni podaci i uporaba kolačića (cookies)

LA FAMIGLIA može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice LA FAMIGLIA koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. LA FAMIGLIA može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju treće osobe preuzimaju opisane obveze.

LA FAMIGLIA može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1×1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke LA FAMIGLIA te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledavanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da LA FAMIGLIA neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese za dostavu, e-adrese ili telefonski brojevi.

8. Poveznice na druge mrežne stranice

Ovi Uvjeti o zaštiti osobnih podataka korisnika odnose se samo na mrežne stranice tvrtke LA FAMIGLIA i isključuju mrežne stranice trećih osoba. Zbog potreba i u interesu korisnika ove mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba. Međutim, zbog same prirode globalne mreže, LA FAMIGLIA ne može dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na stranicama na koje vas upućuje, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi Uvjeti zaštite osobnih podataka ne odnose se ni na koju povezanu mrežnu stranicu koja nije u vlasništvu LA FAMIGLIA.

LA FAMIGLIA prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Google i Instagram.

LA FAMIGLIA odnosno odgovorne osobe tvrtke imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, LA FAMIGLIA ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovom dokumentu.

LA FAMIGLIA koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Google-a i Instagrama, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK: Facebook Pravila Privatnosti

GOOGLE: Google Pravila Privatnosti

INSTAGRAM: Instagram Pravila Privatnosti

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Google-a i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK: FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, Kontakt službenika za zaštitu podataka: Fcaebook Pravila Privatnosti, Facebook Pomoć 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

GOOGLE: Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland, Kontakt službenika za zaštitu podataka:  Google Pravila Privatnosti

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

INSTAGRAM: FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, Kontakt službenika za zaštitu podataka: Facebook Pravila Privatnosti

Facebook kontakt 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

9. Zaštita maloljetnika

Ova web stranica je namijenjena odraslima. LA FAMIGLIA neće svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina). Zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.